copyright © špela škulj

Yellow series / Rumena serija 2019

Analog black and white photographs, digital print on archival paper, yellow acrylic paint / Analogne črnobele fotografije, digitalni print na arhivski papir, rumen akril
Edition of 1 in Riko Collection / Edicija: 1 (Riko zbirka)

The Yellow series presents physical interventions in photography and combines two media, photography and illustration. It consists of five black and white photographs taken between 2003 and 2017 in various locations around the world. In the photographs, we see electrical installations in the middle of empty and sun-burned pastures in Greece, farmhouses in the rural semi-desert plaines of Morocco, ancient Mayan ruins in Guatemala, road bridges in Japan, and bizarre berths for boats in the middle of a lake in China. Regardless of the location, boundaries, nationality and other differences, people intervene in the environment in the same way and leave footprints behind them.

With color interventions in the photographs, as the title of the series itself indicates, in yellow, on one hand, I delete the work of man, its buildings and objects in the middle of nature, and thus symbolically returning to nature the space that was appropriated by man. On the other hand I emphasize the objects, which highlights the extent of the man-made area in the photo, as the yellow color on the black and white photo stands out. Because the yellow color is the most visible color of the color spectrum, it is usually used as a warning color on building sites and construction machinery. In this context, the series could suggest an unfinished construction work.

///

Rumena serija predstavlja fizične posege v fotografijo ter združuje dva medija, fotografijo in risbo. Sestoji iz petih črnobelih fotografij, posnetih med leti 2003 in 2017, na različnih lokacijah po svetu. Na fotografijah zasledimo električno napeljavo sredi praznih in od sonca požganih pašnikov v Grčiji, kmečke hiše v polpuščavskem ruralnem Maroku, starodavne majevske ruševine v Gvatemali, cestne mostove na Japonskem ter bizarne priveze za čolne sredi jezera na Kitajskem. Ne glede na lokacijo, meje, nacionalnost in ostale razlike, ljudje posegajo v okolje in puščajo za seboj sledi.

Z barvnimi posegi v fotografijo, ki se v Rumeni seriji pojavljajo, kot nakazuje že sam naslov, v rumeni barvi, po eni strani brišem človekovo delo, njegove gradnje in objekte sredi narave in s tem simbolno vračam naravi kar je njeno – prostor, ki ji je bil odvzet. Po drugi pa z barvnimi posegi objekte poudarjam, kar izpostavlja obseg zazidanega področja na fotografiji, saj na črnobeli fotografiji rumena barva izstopa. Ker je rumena barva najbolj vidna barva barvnega spektra, se običajno uporablja kot opozorilna barva na gradbiščih in gradbenih strojih. V tem kontekstu lahko serija sugerira na »delo v izgradnji« oziroma nedokončano gradbeno delo.

http://spelaskulj.net/files/gimgs/th-114_yellow1.jpg
http://spelaskulj.net/files/gimgs/th-114_yellow2.jpg
http://spelaskulj.net/files/gimgs/th-114_yellow3.jpg
http://spelaskulj.net/files/gimgs/th-114_yellow4.jpg
http://spelaskulj.net/files/gimgs/th-114_yellow5.jpg